Wednesday, 20 February 2013

Diploma Pengajian Perniagaan (E-dagang)


Ia adalah bertujuan untuk melahirkan pengamal profesional
yang boleh reka bentuk, melaksana dan memohon kemahiran mereka
dalam pelbagai industri perniagaan. Kandungan ini
program yang direka khusus untuk menggabungkan
semua perniagaan perniagaan dan IT.
Siswazah mempunyai peluang untuk bekerja sebagai
E-Commerce Penolong Designer, E-Commerce
Perancang, E-Commerce Eksekutif Pemasaran, Usahawan
dan Eksekutif Jualan.
SAS, PNSEntry keperluan untuk
Pemegang Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
       1. warganegara Malaysia
       2. Lulus dalam SPM dan memenuhi minimum
           keperluan seperti berikut:
           a. Lulus dalam Bahasa Melayu
           b. Lulus dalam Bahasa Inggeris
           c. Dapatkan LIMA (5) kepujian termasuk:
    Matematik / Matematik Tambahan
    SATU (1) mata pelajaran Sains Teknologi / /
    Vokasional / Kemanusiaan
    TIGA (3) mata pelajaran lain


6 Semester

SEM 1
Kod Kursus Kredit
AA101 Pendidikan Islam 1 * 2
AA102 Moral Education 1 ** 2
AE101 Komunikasi Bahasa Inggeris 1 2
AR101 Ko-Kurikulum 1 1
BC101 Aplikasi Komputer 1
PB101 Perangkaan 3
PB102 Mikroekonomi 3
PA101 Asas Perakaunan daripada 3
PM101 Prinsip 3 Pemasaran

SEM 2
Kod Kursus Kredit
AA201 Pendidikan Islam 2 * 2
AA202 Moral Education 2 ** 2
AR201 Ko-Kurikulum 2 1
AW101 Keselamatan dan Kesihatan 1 1
PB202 Makroekonomi 3
PE201 Pemasaran Internet 3
PE202 Perniagaan Sistem Maklumat 3
PE203 Aplikasi Multimedia 3

SEM 3
Kod Kursus Kredit
AA102 "Tamadun Islam" 2
AE301 Bahasa Inggeris Komunikasi 2 2
AS101 Kemahiran Insaniah 2
PE301 e-Commerce 3
PE302 Pengenalan kepada 4 Pengaturcaraan
PE303 Pembangunan Web 3

SEM 4
Kod Kursus Kredit
AT401 LATIHAN INDUSTRI 10

SEM 5
Kod Kursus Kredit
AE501 Komunikasi Bahasa Inggeris 3 2
PB203 3 Perniagaan Matematik
PE501 Pangkalan Data Permohonan Konsep 3
PE502 Web Pengaturcaraan 4
PE503 e-Commerce Solution 3
 *** PILIHAN 2
Kod Kursus Kredit
PB201 Keusahawanan 2
PB301 Pengurusan Perniagaan 3
PB302 3 Undang-undang Perdagangan
PP302 Perniagaan Antarabangsa 3
PE601 e-Dagang Projek 3
 *** PILIHAN 2

SEM 6
Kod Kursus Kredit
AA103 Bahasa Arab 1 2
AA104 Bahasa Mandarin 1 2
PN201 Pengurusan Risiko 3
PM501 Kelakuan Pengguna 3
PB501 Pengurusan Sumber Manusia 3
PB503 Etika Perniagaan 3

No comments:

Post a Comment